Ekologiczny druk w Drukarni Wolf: bezpieczny i opłacalny

Ekologiczny druk w Drukarni Wolf: bezpieczny i opłacalny

21.03.2024

Drukarstwo nie jest tradycyjnie uważane za „zieloną” branżę. Zużywa dużo papieru, farb i różnych chemikaliów oraz zużywa dużo energii. Jednocześnie czołowi producenci odpowiadają na wspólne obawy, odpowiadając na potrzeby rynku i opracowując coraz bardziej zrównoważone i bezpieczniejsze technologie. Porozmawiajmy o „ekologicznym” drukowaniu i o tym, jak sprawić, by Twój kolejny wydruk był bardziej przyjazny dla środowiska.

Problemy środowiskowe w druku

Jednym z istotnych problemów jest produkcja papieru i związane z nią wylesianie. Ponadto przetwarzanie pulpy drzewnej na papier wiąże się z użyciem środków chemicznych, w tym związków chloru. Inne wyzwania obejmują:

  • Wysokie zużycie energii w produkcji i obsłudze sprzętu poligraficznego, a co za tym idzie zwiększoną emisję gazów cieplarnianych.
  • Procesy drukowania wymagają znacznych ilości wody do produkcji papieru i sprzęt do konserwacji.
  • Chemikalia używane do produkcji atramentu i tonera mogą zanieczyszczać drogi wodne, stanowiąc dalsze zagrożenie dla ekosystemów wodnych.
  • Drukowanie generuje znaczną ilość odpadów, w tym skrawki papieru, wkłady i materiały opakowaniowe, które należy odpowiednio utylizować.
  • Ciągły rozwój technologii poligraficznych prowadzi do szybkiego starzenia się sprzętu poligraficznego i powstawania odpadów elektronicznych, które zawierają niebezpieczne substancje zanieczyszczające glebę i wodę.

< / p>

Zrównoważone drukowanie w Wolf Printing

Zarówno drukarze, jak i klienci mogą zminimalizować wpływ drukowania na środowisko. Kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju obejmuje:

  • używanie przyjaznego dla środowiska papieru pochodzącego z recyklingu lub certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Ponadto druk dwustronny i optymalizacja ustawień drukowania mogą pomóc w oszczędzaniu papieru.
  • Używaj atramentów na bazie roślinnej zamiast atramentów na bazie ropy naftowej, certyfikowanych atramentów i powłok.
  • Oddawaj do recyklingu odpady papierowe , właściwa utylizacja wkładów atramentowych i tonerów.
  • Wprowadzenie nowoczesnej technologii przygotowania do druku, druku i postpressu, która zużywa mniej energii, oszczędza zasoby i zmniejsza ilość odpadów dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji.
< p style="text-align: center;">

< p>W Drukarni Wolf robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zneutralizować nasz ślad węglowy. Używamy materiałów z certyfikatem ekologicznym i dbamy o ich efektywne wykorzystanie, kontrolując krytyczne zmienne w procesie drukowania, aby osiągnąć znaczną redukcję odpadów.

Poprzez wprowadzenie materiałów przyjaznych dla środowiska zautomatyzowanych maszyn drukujących, zwiększyliśmy potencjał naszych zakładów produkcyjnych. Udoskonalenia te pozwoliły także na obniżenie kosztów druku i skrócenie czasu dostawy do naszych klientów.

Nakłady kombajnowe, których jesteśmy największym operatorem, pozwalają na zebranie kilku zamówień o różnej wielkości tego samego typu od różnych klientów w jeden, oszczędzając w ten sposób energię, papier i inne zasoby.

Chcesz uzyskać nienaganne rezultaty bez szkody dla środowiska? Skontaktuj się z nami już teraz!