Co uważa się za małżeństwo?

Co uważa się za małżeństwo?

04.05.2017

Walka o jakość to codzienna żmudna praca. Współpraca drukarni z klientem nie zawsze przebiega bezchmurnie. Może po prostu warto spróbować nawiązać bardziej owocne relacje – wszak relacja „drukarnia – klient” jest zawsze dwustronna. A żeby wynik współpracy był pozytywny, potrzebne jest nie tylko doświadczenie i profesjonalizm, ale także wzajemny szacunek i umiejętność kompromisu. A wtedy obie strony będą zadowolone z efektu i będą ze sobą długo współpracować.

Dziś, pomimo doskonalenia poligrafii, konkurencji między drukarniami, za normę uważa się 3-5% defektów wysokiej jakości druk w naszym kraju. Druk to złożony proces, w którym liczy się papier, farba, sprzęt, warunki druku (wilgotność w drukarni, temperatura, a nawet pora dnia), a także tzw. czynnik ludzki: „śpiący” drukarz, „ślepy” kuter, odgrywają ważną rolę. , „szkodliwy” technolog... To Ukraina, gdzie rynek usług poligraficznych wciąż się kształtuje.

Oczywiście każdy klient i każde zamówienie ma swoje własne wymagania jakościowe. W przypadku ulotek umieszczanych bezpłatnie w skrzynkach pocztowych jest to jedno, w przypadku katalogów luksusowej biżuterii – inaczej. W przypadku większości produktów drukowanych drobne wady nie są fundamentalne ani istotne, a wymagania jakościowe należy ustalać w oparciu o rodzaj produktu i jego przeznaczenie, nie ma co wymagać niemożliwego. Choć zejść też nie należy, to jakość produktu musi być na pewnym poziomie.

Poniżej podane są przybliżone wymagania i standardy poligraficzne przyjęte współcześnie w drukarniach produkujących wysokiej jakości -produkty wysokiej jakości:
< /p>

Dokładność rejestracji farby podczas druku nie powinna być gorsza niż 0,1 mm.

Odkształcenie kierunkowe nie powinno przekraczać 0,2 mm.

Nie powinno być żadnych śladów i innych elementów obcych, mory, śladów zabrudzeń folii, wilgoci i zacieków kleju.

Nadruk obrazu, naklejanie poszczególnych stron publikacji, jak jak również niedrukowanie nie powinno być dozwolone.

Broszury muszą zawierać pełną liczbę zeszytów i elementów dodatkowych wraz z ich właściwym umiejscowieniem. Kolejność stron w bloku musi odpowiadać zatwierdzonemu układowi. Przesunięcie poszczególnych notesów względem siebie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym nie powinno przekraczać 1 mm.

Kombinacja wykrojników na sąsiednich paskach w produktach wielostronicowych nie przekracza 2 mm.

Oderwanie głównego bloku czasopisma jest niedopuszczalne przy podnoszeniu za obie strony okładki lub rozkładówki środkowej. Okres gwarancji na stabilność oprawy termotopliwej wynosi 60 dni pod warunkiem, że grzbiet nie jest wygięty do tyłu.

Papier nie posiada uszkodzeń mechanicznych, śladów zapinek i innych elementów wyposażenia wykończeniowego na okładce lub wewnętrznych notesach, czy ślady po wstążkach.

< p>W przypadku laminowania płaskość laminatu wynosi co najmniej 97%.

Dokładność cięcia, wycinania, zagięcie nie powinno przekraczać 1 mm. Skos publikacji wielostronicowej po przycięciu nie powinien przekraczać 1 mm.

Szczelność stron publikacji wielostronicowych oprawionych zszywkami wynosi 3 mm dla papierów o gramaturze do 130 g/ m2, 6 mm dla papierów o gramaturze powyżej 150 g/m2 m2.

W jaki sposób następuje rekompensata za wadliwe produkty? GOST 18242-72 jasno określa, dla jakich produktów, jaki procent niedoborów uważa się za akceptowalny. I odpowiednio albo drukarnia dodrukowuje nakład, albo klientowi zwracane są pieniądze proporcjonalnie do wielkości niedoboru. Jeśli dla klienta krytyczna jest określona liczba egzemplarzy, to musi on zamówić i opłacić z góry większy nakład, który w zależności od stopnia skomplikowania jego wykonania uwzględnia akceptowalne standardy wad.

< p>Co do terminu... Nie należy czekać na astronomiczną rekompensatę drukarni i chęć przyjęcia rygorystycznych warunków czasowych - nawet przy najbardziej zaawansowanej produkcji zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Najlepszym sposobem, aby nie cierpieć z powodu przekroczenia terminów, jest złożenie zamówienia z wyprzedzeniem. Jeśli jednak termin jest napięty, a szkody w przypadku awarii są znaczne, należy wybrać drukarnię, w której zamontowany jest zduplikowany sprzęt i po wcześniejszym zgłoszeniu drukarni uzyskać od niej jednoznaczne pisemne zapewnienia.